top of page

Česká školní inspekce | Vybraná zjištění z Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2020/2021

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.Tentokrát Česká školní inspekce na svých sociálních sítích sdílela videoprezentaci vybraných zjištění z výroční zprávy za „covidový“ školní rok 2020/2021 hodnotící kvalitu a efektivitu vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR. O této výroční zprávě jsme informovali v článku, který naleznete zde.


Zpracováno redakcí na základě soc. sítí České školní inspekce

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page