top of page

Diskuse o reformě pregraduální přípravy pedagogů

Aktualizováno: 6. 4. 2022

Zveme vás na setkání se zástupci MŠMT na naší fakultě, jež se uskuteční 4. 4. 2022. Tématem budou záměry reformy pregraduální přípravy pedagogů, již podepsal předešlý ministr školství spolu s děkany a děkankami fakult vzdělávajících učitele. Setkání, jež má formu roadshow realizovaných postupně na všech pedagogických fakultách, inicioval Jan Mušuta, ředitel Odboru řízení regionálního školství MŠMT, spolu se svým zástupcem Jakubem Drbohlavem. Přečtěte si jejich pozvání a přijďte diskutovat o tom, jak se budou záměry realizovat právě na naší fakultě!


Vážení vzdělavatelé budoucích pedagogů,

rádi bychom Vás pozvali na setkání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Vaší fakultě, které se bude konat 4. dubna od 13 hodin ve Velké aule PdF UP. Během tohoto setkání bychom Vám rádi přiblížili záměry reformy pregraduální přípravy pedagogů, kterou na konci září tohoto roku svým podpisem stvrdil ministr školství spolu s děkany a děkankami fakult vzdělávajících učitele.

Proč se do reformy pouštíme právě nyní? Jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy usilujeme o rozvoj vzdělávání na všech úrovních. Směřujeme přitom ke dvěma dlouhodobým cílům, které jsou zakotveny do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:


  1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.

  2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.


V naplňování těchto cílů hrají přední roli učitelky a učitelé. Klíčovým faktorem pro kvalitu jejich práce, a tím i pro dosažení uvedených cílů, je při tom jejich pregraduální příprava. Má-li se školní vzdělávání v České republice proměnit uvedeným způsobem, potom považujeme za nezbytné, aby podobnou proměnou prošla též příprava učitelů na pedagogických fakultách a dalších fakultách vzdělávajících učitele. A tato proměna se nebude moci uskutečnit bez Vašeho přičinění.Koncepce této reformy byla v minulém roce kontinuálně připravována ve spolupráci s děkany a děkankami fakult připravujících učitele a s dalšími experty z oblasti pregraduální přípravy. Na některých fakultách jste již Vy, akademičtí pracovníci, ve vytyčených cílech reformy dosáhli úctyhodných pokroků. Z těchto zkušeností hodláme těžit a během implementace reformy na ně navázat.


Dovolujeme si Vás proto, vážení vzdělavatelé budoucích učitelů, požádat o Vaši účast na osobním setkání, které, jak jsme již avizovali, plánujeme 4. 4. 2022 na Vaší fakultě. Během tohoto setkání Vám bude reforma představena na obecné rovině, budeme se věnovat jejím cílům, ale zároveň věříme, že si ze setkání odnesete také poznání toho, co bude reforma znamenat konkrétně pro Vaši práci se studenty a jak se Vy sami můžete do realizace reformy zapojit.


Rádi bychom také dodali, že jsme si plně vědomi toho, že realizace reformy bude čelit mnoha nesnázím. Věříme ale také, že právě díky vzájemné spolupráci a Vašemu zapojení dokážeme celou věc implementovat tak, abychom v ní uspěli. Příprava učitelů byla v České republice dlouho považována za zanedbanou oblast. Nyní však máme příležitost, abychom její pověst společně napravili.


Budeme se těšit na setkání s Vámi


Jan Mušuta

Ředitel Odboru řízení regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Jakub Drbohlav

Zástupce ředitele Odboru řízení regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Poznámka redakce:

Zajímá Vás obsah memoranda o reformě pregraduální přípravy učitelů? Přečtěte si víc!


Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page