top of page

Jak využít umělou inteligenci pro kreativní tvorbu žáků? | Stáhněte si pracovní listy!

Aktualizováno: 20. 2.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého vznikly další výukové materiály, jež nabízejí využití umělé inteligence ve vzdělávání. Cyklus pracovních listů a námětů s názvem Ve světě umělých obrazů přináší soubor aktivit využívajících nástroje umělé inteligence generující obraz, a to pro kreativní činnosti žáků a žákyň. Díky uplatněnému principu mezipředmětové integrace spadají nejen do výtvarné výchovy, ale také do informatiky, případně dalších vzdělávacích oborů.Pracovní listy a aktivity z cyklu Ve světě umělých obrazů nabízejí starším žákům od 14 let aktivity, jež využívají generativních nástrojů umělé inteligence. Autorka Petra Šobáňová se zaměřila především na nástroje generující obrazy.


V současném umění už řadu let sledujeme originální využívání nových médií a nejnovějších technologických možností. Řada umělců už delší dobu upozorňuje na nástup umělé inteligence a přináší první umělecké reflexe proměňujícího se světa, jenž se dávno neomezuje jen na fyzické, hmotné hranice.

„Generativní nástroje umožňují rychlou a snadnou tvorbu nekonečného množství dokonalých obrazů, a tím proměňují dosavadní vnímání a praxi výtvarné tvorby. Na druhou stranu nás možnosti AI nepřekvapují, naopak jsme na ně už delší čas čekali. Vždyť v současném umění už řadu let sledujeme originální využívání nových médií a nejnovějších technologických možností. Řada umělců už delší dobu upozorňuje na nástup umělé inteligence a přináší první umělecké reflexe proměňujícího se světa, jenž se dávno neomezuje jen na fyzické, hmotné hranice. Virtuální a rozšířená realita, net art, videoart, software art, to vše je již pevně zakotveno v diskurzu výtvarného umění,“ vysvětluje autorka a dále doplňuje: „S faktem, že obraz může vznikat nejen ručně, ale i s využitím různých přístrojů nebo softwarů, jsme se v našem oboru vyrovnávali už před sto lety, kdy nastoupila fotografie a audiovize. To, co se změnilo v roce 2023, je široká dostupnost dokonalých generativních nástrojů a jejich skokový vývoj. Je tedy nejvyšší čas začít přemýšlet nad tím, co mohou přinést nového, jaké jsou jejich výhody a co může být jejich slabinou. A jak je naučit používat žáky a žákyně — tak abychom je skutečně vzdělávali pro budoucnost.“

Jak naučit žáky a žákyně používat nástroje umělé inteligence, tak abychom je vzdělávali pro budoucnost?

Úlohy pro žáky – zpracované do podoby pracovních listů a karet s pracovními postupy – jsou koncipovány tak, aby jednak umožnily žákům ohmatat nový technologický nástroj s cílem naučit se jej ovládat a využívat pro své potřeby a jednak aby obohatily možnosti žáků výtvarně se vyjadřovat, reflektovat obrazovou kulturu a poznávat skrze tvorbu sami sebe a okolní svět. Jak je z popisu zřejmé, aktivity jsou cíleny na rozvoj digitálních kompetencí a oborových kompetencí výtvarné výchovy.

Autorský tým, který kromě Petry Šobáňové tvoří také ilustrátorka a animátorka Pavla Baštanová, se zamýšlel nad didaktickými výzvami generativních nástrojů. V rámci výtvarné výchovy se při zapojování umělé inteligence žáci a žákyně učí pojmenovávat a vystihovat prvky vizuálně obrazných komunikátů (bez výstižného slovního popisu žádoucí obraz nevznikne), učí se experimentovat s již existujícími obrazy, posuzovat vzniklé obrazy a zdůvodňovat výběr. Tvůrci se učí také třídit obrazy, vybírat je, redukovat jejich množství, variovat, srovnávat a posuzovat rozdíly a kvality obrazů.A především se učí vzniklé obrazy pozorovat a hledat odpověď na otázku, co mohou nám a dalším divákům sdělovat. Nacházíme-li v nich význam, pak je můžeme přijmout jako vlastní prostředek komunikace a sdělovat pomocí nich nějaký obsah také druhým lidem. Tuto obsahovou doménu RVP označuje jako ověřování komunikačních účinků a právě tyto kompetence se při práci s AI uplatňují nejvíce.

O autorkách

Listy s aktivitami, grafika, stejně jako texty na této stránce, jsou dílem Petry Šobáňové a dalších pozvaných autorů. Vizuál, úvodní animace a ilustrace jsou dílem Pavly Baštanové.


Pro jakou věkovou skupinu jsou aktivity tohoto cyklu určeny?

Mnohé z aktivit jsou velmi jednoduché a mohou být využity i mladšími žáky, část aktivit je ale spojena také s větší intelektuální náročností. Optimální cílová skupina jsou žáci základní školy od 14 let a středoškoláci. Autorky nechávají na posouzení pedagogů a rodičů, jak se rozhodnou aktivity využít. Stejně jako ostatní náměty na portálu Bez názvu. Nedatováno. Se dají také tyto lehce přizpůsobit a variovat prakticky pro kohokoliv. Některé nástroje AI jsou ovšem vázané věkovým limitem. Například podmínky užití společnosti OpenAI, jež provozuje DALL·E 2 a ChatGPT, stanovují, že nástroje mohou využívat děti až od 13 let. Navíc k tomu potřebují souhlas zákonného zástupce. Ve škole to znamená, že si žáci mladší 13 let nemohou samostatně zakládat účty. Pokud jim ještě není 18 let, je třeba disponovat souhlasem rodičů i po 13. roce. Nezbývá tedy než získat souhlasy. Anebo mít učitelský účet, případně využívat nástroje, jež podobná omezení nemají.Ve světě umělých obrazů | Aktivity využívající nástroje umělé inteligence ke stažení zde.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page