top of page

Mediální výchova v praxi

Aktualizováno: 22. 6. 2022

Katedra českého jazyka a literatury PdF UP realizuje ve své aktualizované akreditaci pro studenty 2. ročníku bakalářského studia dvousemestrální kurz Mediální komunikace v teorii a praxi věnovaný různorodým otázkám z široké oblasti mediální výchovy. Tento rok poprvé ale bylo možné druhou část kurzu realizovat v terénu.Dvousemestrální kurz Mediální komunikace v teorii a praxi je ve své první části primárně zaměřen na tradiční témata mediální výchovy. Studenti mají možnost seznámit se například s problematikou dezinformací a hoaxů, s procesem fact checkingu, s fenoménem youtuberingu nebo se základními poznatky z oblasti médií v ČR i ve světě. Druhá část kurzu mohla být kvůli covidovým opatřením realizována poprvé podle představ organizátorů až v letošním letním semestru. „Zatímco zimní semestr je spíše o informacích a o diskuzi o vybraných tématech, letní semestr jsme od počátku plánovali jako čistě praktický projekt zaměřený na tvorbu vybraných mediálních obsahů“, vysvětluje garant předmětu a jeden z organizátorů doc. Kamil Kopecký z katedry českého jazyka a literatury PdF UP. Studenti pracovali v týmech a každý z nich měl za úkol vytvořit jedno dílo využívající různé mediální formy. „Primárně jsme výstupy rozdělili do tří oblastí: rozhlas, televize a internet. Některé výstupy jsou tak pouze zvukové (např. podcasty nebo reportáž/interview pro rozhlas), většinou ale jde o audiovizuální díla (např. youtube video, reklama nebo televizní reportáž), určená buď tradičněji pro televizi, nebo spíše pro internet“, přibližuje zadání kurzu v letním semestru druhý z organizátorů dr. Michal Kříž taktéž z katedry českého jazyka a literatury PdF UP.


Veřejná finální prezentace všech výstupů proběhla dopoledne 4. května ve Velké Aule Pedagogické fakulty a byla také živě přenášena na Youtube kanále fakulty, kde lze nalézt i její záznam. Celou organizaci, propagaci a nakonec i moderaci měl na starosti jeden ze studentských týmů. „Všechny výstupy shromažďujeme a budeme je postupně publikovat na webových stránkách katedry“, dodává Michal Kříž. Některé týmy vytvořily pozoruhodná díla. Zmínit můžeme např. interview s ministrem školství Petrem Gazdíkem, kterého studenti navštívili s kamerou přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, rozhovor s cestovatelem a spisovatelem Ladislavem Ziburou, reklamní kampaň zaměřenou na Papyrus, pro kterou studenti vytvořili i instagramový profil nebo sportovní reportáž ze zápasu Sigma Olomouc vs Sparta Praha včetně krátkého rozhovoru s jedním z olomouckých fotbalistů. „Tento rok šlo vlastně o pilotní projekt, který budeme dále rozvíjet a zlepšovat, zvláště pokud jde o podporu pro jednotlivé týmy“, uzavírá Kamil Kopecký. Každý tým by měl mít v budoucnosti svého mentora, profesionála z dané oblasti, který může studentům poradit, jak efektivně pracovat s vybranou mediální formou. Chystají se i exkurze do České televize, České tiskové kanceláře nebo do soukromých mediálních domů.Text: Kamil Kopecký a Michal Kříž

Foto: Alžběta Gregorová

Comments


bottom of page