Proč se vlastně vzdělávat? A jak na to? Několik poznámek na okraj sešitu...Blíží se volby a již tradičně je jedním z hlavních předvolebních programových témat oblast vzdělávání a jeho podpora. Politické strany se předhánějí v zaručených receptech na zlepšení české vzdělávací soustavy, volební billboardy zaplavují hesla typu: Konec biflování! Napravíme české školství! Zredukujeme vzdělávací obsah na polovinu! Vrátíme vzdělávání smysl! Dnešní letní text tedy věnuji právě tomuto tématu – smyslu vzdělávání, vzdělávacímu obsahu, znalostem a dovednostem.

A. Proč se vzdělávat? Má to vůbec smysl?

Hlavním smyslem a také logickým cílem vzdělávání je podle mého názoru snaha zvyšovat kvalitu našeho života a také kvalitu života ostatních (prostřednictvím kvalitních pracovníků – třeba učitelů či lékařů – zvyšujeme kvalitu života ostatních). Ten, kdo disponuje slušným vzděláním (tedy znalostmi, dovednostmi a dalšími schopnostmi, včetně predispozic typu nadání a dalšími osobními charakteristikami), má větší šanci na prožití kvalitního života. Kvalitní život automaticky neznamená, že to budeme mít v životě snadnější (opak bývá často pravdou), ale budeme mít jednoduše více možností jak život prožít, budeme více rozumět světu kolem sebe, budeme se schopni s nástrahami světa rychleji (flexibilněji) vyrovnávat. A další poměrně pragmatická výhoda – kvalitní vzdělání nám zajistí konkurenční výhodu před ostatními.

B. Znalosti a dovednosti jako komplementární prvky

Vzdělávání je proces, který v sobě zahrnuje na jedné straně znalosti (získané různými způsoby a cestami), na straně druhé pak dovednosti, tzv. skills (tj. schopnost využívat znalost v konkrétních situacích). Tyto složky jsou komplementárně propojeny a tvoří kompaktní celek – dovednost bez znalosti je vlastně takový domeček z karet, stavba bez základů, která se snadno zhroutí při jakémk