top of page

Jak na globální témata na 1. stupni ZŠ?

Aktualizováno: 15. 11. 2023

Je tu další příspěvek naší bloggerky Lenky Pánkové z organizace ARPOK! Lenka se ve svém blogu věnuje globálním tématům a tomu, jak je začlenit do výuky. Představí tipy, které lze využít v praxi, a to nejen osobní, ale i tipy na materiály, které vznikly (nejen) v dílně ARPOKu.Existují názory, že malé děti mají nejprve poznávat to, co je doma. Jenže v dnešní době se to „doma“ geograficky zvětšuje cestováním naším a cestováním věcí a lidí k nám. Globální témata jsou zkrátka všude a vnímají je i děti v MŠ a na 1. stupni ZŠ.


Proč se jimi tedy citlivě, s respektem k věku, nezabývat?V roce 2022 jsme v týmu ARPOKu dali hlavy dohromady a vytvořili metodickou publikaci „Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ“, která nabízí návody a postupy, jak se věnovat tématům jako odpovědná spotřeba, migrace, válka, gender, snižování množství odpadu a využívání jednorázových plastů, pochopení a respektování odlišností aj. v běžných předmětech na 1. stupni ZŠ. A protože vyučující na 1. stupni jsou flexibilnější při práci s časem (mohou měnit rozvrh či spojovat hodiny), tak jim metodická publikace může nabídnout oporu i pro projektovou výuku. Metodika nabízí 19 plně funkčních lekcí do konkrétních předmětů 1. stupně, které byly okomentovány odborníky z Národního pedagogického institutu ČR a otestovány přímo ve výuce. Na lekcích, které propojují čtenářskou gramotnost a globální rozvojové vzdělávání, se podílely expertka na kritické myšlení a čtenářskou gramotnost Nina Rutová a ilustrátorka Tereza Šiklová. Každá lekce představuje návrh, jak s tématem v dětské knize pracovat, a jsme si jisti, že vyučující přijdou i na další způsoby, jak příběhy posouvat dále, zkoumat globální témata, která kniha přináší a současně rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost.


Při „průzkumu“ u knihkupců se ukázalo, že i autorky a autoři knih pro děti vnímají globální témata jako ta, která se dětí dotýkají, a věnují jim ve svých příbězích pozornost.

Proč jsme se zaměřili i na čtenářskou gramotnost? Protože rozvoj čtenářství jde ruku v ruce s kritickým myšlením, a to jde ruku v ruce s globálními tématy. Při práci s textem se v metodikách pro 2. stupeň ZŠ a SŠ žáci učí třídit informace týkající se globálních témat, diskutují o globálních tématech a kriticky přemýšlí nad informacemi v textu. Dále si na problematiku danou v textech vytváří vlastní názor, učí se pochopit názory ostatních (byť s nimi nemusí souhlasit) a v neposlední řadě se učí své názory citlivě sdělovat ostatním. Proto, abychom s dětmi mohli výše uvedené klíčové kompetence rozvíjet, je potřeba, aby se s nimi pracovalo už na 1. stupni ZŠ. Pro otevírání komplexních globálních témat jsme se proto rozhodli využít dětské beletristické knihy a propojili jsme výuku těchto témat s budováním čtenářské gramotnosti. V rámci lekcí pracujících s dětskými knihami čteme dětem příběhy formou řízeného čtení, kdy příběh občas přerušíme otázkou. Na základě zamýšlení se nad otázkami rozvíjíme a posilujeme u žáků základní čtenářskou dovednost předvídání, které před čtením textu motivuje žáky a vede je ke strukturovanému přemýšlení nad přečteným.


Protože jak říká Ondřej Hausenblas z Katedry české literatury PedF UK, propagátor čtenářství a literární výchovy: „Děti se musí v knížkách macerovat.“ A také se při „průzkumu“ u knihkupců ukázalo, že i autorky a autoři knih pro děti vnímají globální témata jako ta, která se dětí dotýkají, a věnují jim ve svých příbězích pozornost.


Knížky, se kterými v publikaci „Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ“ pracujeme, jsou následující:


Dědeček v růžových kalhotách – Lucie Hášová Truhelková

Válka, která změnila Rondo – Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv

Byla jedna moucha, konkrétně kapitola Nejlepší botičky – Daisy Mrázková

Příběh stromu – Tereza Šiklová

Barmské pohádky a pověsti – Stanislava Stehnová

Pytlík a flaška – Anna NovotnáMimo tyto knihy, které pracují s řízeným čtením, jsme pro lekce, které jsou určené do různých předmětů, využili části knih Cesta (Francesca Sanna), Sloni v domě (Stephanie Schneider) a Kluci netančej (Olga Stehlíková).


Metodickou příručku lze stáhnout na webu ARPOKu zde.


A ještě si dovolím povzbudit i vyučující mladších či starších dětí než prvostupňových, nebojte se nahlédnout. Některé lekce lze jednoduše adaptovat. Případně se můžete „pouze“ inspirovat.


Text: Lenka Pánková

Foto: Jakub Wittka


コメント


bottom of page