Komplexní a systematickou přípravu učitelů nelze pojímat jako kurz, říká Jitka Plischke

Aktualizováno: čvc 16

Jako pedagožka ústavu pedagogiky a sociálních studií má na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci důležitou roli. Jejími přednáškami projdou prakticky všechny absolventky a absolventi učitelství, a má tak možnost ovlivňovat podobu a náplň pedagogické přípravy budoucích pedagogů. Právě na tuto část jejího odborného působení jsme se zaměřili v našem rozhovoru. Představujeme vám PhDr. Jitku Plischke, Ph.D.Paní doktorko, jako vyučující Ústavu pedagogiky a sociálních studií zajišťujete velmi důležitou součást učitelské přípravy. Které předměty přesně vyučujete?


Vyučuji především didaktické disciplíny pro učitelské i neučitelské obory, a to jak obecnou, tak školní didaktiku, dále cvičení k obecné či školní didaktice. Dále vyučuji interkulturní výchovu (příp. multikulturní výchovu), vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a v posledních letech také německý jazyk pro sociální pedagogy. Všechny disciplíny jsou určeny studentům v prezenční i kombinované formě studia.