top of page

Národní pedagogický institut představil hlavní směry revize národního kurikula

Aktualizováno: 3. 4. 2022

19. října 2021 se uskutečnila dlouho očekávaná veřejná diskuse o připravovaných revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Konferenci uspořádal Národní pedagogický institut ČR a Gramotnosti pro život a záznam debaty lze zhlédnout na níže uvedeném odkaze.Součástí konference, na níž byly představeny hlavní směry revize národního kurikula pro základní vzdělávání, byla doprovodná diskuse s dotazy veřejnosti. Konference se uskutečnila za účasti ministra školství Roberta Plagy, moderoval ji Daniel Pražák. Zpestřením vážné debaty o ostře sledovaném tématu byla anketa mezi žáky nabízející jejich pohled na školu a problémy vzdělávání.


Hlavním záměrem organizátorů bylo zahájit veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV a představit zástupce panelu, kteří se ujali role garantů klíčových oblastí reformy. Připomeňme, že této tzv. velké revizi předcházely dílčí kroky v podobě zásahu do RVP ZV, k nimž došlo na začátku roku 2021. Malá revize posílila informatiku a digitální gramotnost a zároveň zavedla zásahy do Rámcového učebního plánu (tedy časové dotace) a škrty do vzdělávacího obsahu některých jiných vzdělávacích oborů, resp. oblastí. Tyto kroky nebyly s odbornou a pedagogickou veřejností dostatečně diskutovány a vzbudily protestní reakce.


Na program konference, která měla zamýšlené změny komunikovat v co nejširším plénu, byly tyto body:

1️. Oficiální zahájení;

2. Představení klíčových bodů Hlavních směrů revize RVP ZV a postupu práce;

3️. Veřejná diskuze za účasti garantů klíčových oblastí.


Konferenci bylo možné sledovat živě na facebookové stránce Národního pedagogického institutu. Zpětně ji můžete zhlédnout zde.
Kdo je Národní pedagogický institut České republiky?


Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením. Na oficiální facebookové stránce Národního pedagogického institutu České republiky naleznete mnoho zajímavých informací, odkazů a nabídek z oblasti školství, ale i zájmového a neformálního vzdělávání.


Zde je možné navštívit jeho webové stránky:


Zde je možné najít stránky věnované aktuálním revizím RVP:


Zdroj: Převzato ze sociálních médií NPI a redakčně upraveno

34 zobrazení0 komentářů
bottom of page