top of page

V našem světě něco schází...

Ve svém dnešním příspěvku se naše bloggerka Jaroslava Ševčíková, zkušená učitelka a didaktička z Ústavu pedagogiky PdF UP, podívala na problematiku nového Kompetenčního rámce absolventa učitelství. Přečtěte si autorčino zamyšlení nad tímto dokumentem i nad možnostmi jeho aplikace do praxe!V našem světě něco schází... To je fráze, kterou jsem si vypůjčila ze svého oblíbeného populárně naučeného seriálu, a často mi proběhne myšlenkami. S lehounkou nadsázkou konstatuji, že můj svět obecné didaktičky i učitelky z praxe se 13. října letošního roku zase trošku zaplnil.

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství a uvádí k tomu, že vznikl jako  „jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent a každá absolventka vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele,“ více zde.

Tvorbu kompetenčního rámce jsem sledovala, a také jsem jeho dílčí části se studenty v rámci obecné didaktiky diskutovala. Fandím mu. Jsem fanynka teoretického ukotvení (obecných) principů a zásad.

S lehounkou nadsázkou konstatuji, že můj svět obecné didaktičky i učitelky z praxe, se 13. října letošního roku zase trošku zaplnil.

Mám-li vyjádřit své osobní pocity, když tu tak bloguji, pak pevně a upřímně doufám, že Kompetenční rámec nezůstane jen na papíře, ale bude skutečně realizován všemi aktéry.

Zároveň ale upřímně věřím, že bude interpretován tak, jak byl zamýšlen. Medializace některých částí přípravy dokumentu byla podle mě prezentována v nešťastném duchu, že jde hlavně o osobní přání, pocity a snad i nároky studentů a vybraných odborníků. Při čtení dokumentu však vidím desítky odkazů na odborné zdroje (143), a to mě uklidňuje.

Vytvořit si osobní názor nebylo těžké, když mám ale vyjádřit odborný názor na plný text (85 stran plných myšlenek a odkazů na další odborné zdroje), přiznám se, že si musím ještě dát na čas.


Moje profesní stanovisko nebývá o pocitech, ale o faktech.


Pevně a upřímně doufám, že Kompetenční rámec nezůstane jen na papíře, ale bude skutečně realizován všemi aktéry.

Dokument si potřebuji precizně načíst, propojit s výzkumy a dalšími myšlenkami, plně jim porozumět ve všech rovinách, aspektech a dimenzích, promyslet jejich aplikace do praxe, analyzovat, srovnávat a provádět desítky dalších myšlenkových operací, než tento teoretický koncept argumentačně ve své mysli zhodnotím. Nutně potřebuji také buď znovu, anebo zcela nově, načíst zdroje, ze kterých byly některé myšlenky zobecněny. Zdrojů jsem napočítala 143, a to pro mne není čtení na jeden večer, a i když většinu zdrojů znám, nikdy jsem je nepromýšlela v kontextu Kompetenčního rámce, a proto se k nim musím vrátit a znovu je promyslet.


Věřím však, že po více než dvaceti dnech intenzivního studia dokumentu a jeho zdrojů, jsem na dobré cestě, věřím, že zvládám čtení s porozuměním a pochopím Kompetenční rámec natolik, abych ho mohla profesionálně realizovat a naplňovat ho v roli malého dílku v mozaice celku, jako jedna z těch, kteří se s plným nasazením a profesním zápalem už léta podílí na vzdělávání budoucích učitelů. Můj dílek je z oblasti obecné didaktiky. Protože ona se zabývá zobecněnými pravidly, tedy i zobecněnými kompetencemi absolventů.


Vím, že možná někoho rozzlobí, když Kompetenční rámec prezentuji jako teoretický koncept, protože teorie je pro něho něco „zavrženíhodného“ a zbytečného. Ale on rámcovou zobecněnou teorií je.


Aplikovat můžeme jen to, čemu rozumíme, co ovládáme.

Vzešel z mnoha výzkumů odborníků (viz literaturu v něm) a vzešel jistě i z diskusí s aktéry. Představuji si to tak, že získaná data a podklady byly zobecněny, a z nich vznikla teorie, rámcový teoretický koncept, systém... Kompetenční rámec.


Je tady a my praktici, vyučující, a s námi studenti, teď budeme hledat cesty, jak tuto teorii aplikovat do praxe. Ale aplikovat můžeme jen to, čemu rozumíme, co ovládáme. Já se chci naplno zúčastnit ale profesionálně, proto tuto teorii pečlivě a důsledně studuji, protože považuji ze nutné Kompetenční rámec interpretovat tak, jak byl zamýšlen a jak je napsán... a ne ho ohýbat a měnit podle pocitů.


Definice kompetence je vysvětlena ve slovníčku Kompetenčního rámce jako souhrn znalostí, dovedností a postojů (...), znalost, dovednost ani postoj již tak jednoznačně definovány nejsou a obávám se, že pojmy mohou být dezinterpretovány různě, občas i podle laického pocitu a dojmu z daného slova.


Pokud budou mít studenti zájem a chuť vynaložit to úsilí, velmi ráda je k těmto kompetencím budu ve svém oboru, ale i svým příkladem, podněcovat a vést.

Jsem si jistá, že tak závažný dokument nestačí jen pročíst či připíchnout na nástěnku, musí se promyslet a důkladně argumentačně (nikoliv pocitově) zhodnotit, má-li mít aplikace jeho teorií do praxe požadovaný efekt.


V plné verzi Kompetenčního rámce se na str. 8 uvádí: Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství je také profilem absolventa a absolventky studia pedagogiky k získání kvalifikace (...), to znamená nejen závazek pro vzdělavatele budoucích učitelů, ale také náročné zadání a závazek pro samotné studenty.


Pokud budou mít studenti zájem a chuť vynaložit to úsilí, velmi ráda je k těmto kompetencím budu ve svém oboru, ale i svým příkladem, podněcovat a vést (vést někoho či něco někam, je jedním z dominantních sloves v Kompetenčním rámci).


Přeji nám všem, ať toho v našich světech schází co nejméně, bojujme za to, co prázdno v našich myslích (nejen v srdcích) zaplní, a ať tuto roli pro nás plní i Kompetenční rámec.

Jaroslava Ševčíková

4. 11. 2023

Comments


bottom of page