top of page

UČITELSTVÍ PRO 21. STOLETÍ

Nahoru

Zajímá vás studium učitelství?

U nás jste na dobré adrese!

Vzdělávání učitelů se věnujeme od samého počátku!

Jsme přesvědčeni o tom, že učitelství je náročná a zodpovědná profese, jeho studium proto patří na univerzitu.

Přesvědčte se sami o kvalitě našich studijních programů!

Věděli jste, že...

Vysokoškolské vzdělávání učitelů všech stupňů a druhů škol bylo u nás uzákoněno dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945? V návaznosti na tento dekret Prozatímní Národní shromáždění vydalo zákon, kterým byly zřízeny pedagogické fakulty a v místech univerzit se staly jejich součástí. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého se věnujeme vzdělávání učitelů už od roku 1946!

Učitel21

Za desítky let naší kontinuální péče o vzdělávání učitelů jsme získali mnoho zkušeností. Realizovali jsme nespočet praxí, odučili nepočítaně přednášek a seminářů, vychovali tisíce absolventů. Přímo v pedagogickém terénu jsme realizovali stovky výzkumů, vzniklo u nás množství metodik, učebnic a odborných prací, z nichž čerpají generace pedagogů. Přestože nemají pedagogické fakulty na růžích ustláno, neustále se snažíme růst ke kvalitě, inovujeme své studijní plány i metody výuky. Naše příprava učitelů staví na tom nejlepším z trendů praxe, z výzkumů a teorie. Aktuální inovace a naše pojetí jsme shrnuli pod hlavičku koncepce Učitel21. 

Naše studijní programy, prezentace kateder a ústavů, příběhy studujících & mnohem víc...

Navštivte uchazečský web Studuj PdF!

Co by měl vlastně dobrý učitel znát a umět? Jakými znalostmi a dovednostmi by měl být vybaven?

Co dělá učitele dobrým učitelem?

Co potřebuje, aby obstál v současném světě? Aby dokázal své žáky dostatečně zaujmout a rozvíjet jejich potenciál? Aby je vedl k porozumění světu kolem i jim samotným?
 
Pokusili jsme se o odpověď na tyto otázky a začali jsme v přípravě učitelů akcentovat 15 základních dovedností a schopností, které považujeme za klíčové.

Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A
Cream and Gold Freestyle Art Greetings A

JAK TYTO KOMPETENCE ROZVÍJÍME U BUDOUCÍCH UČITELŮ?